top of page
ASCO LAW

Perlu Khidmat Peguam?

Perbezaan Permohonan Individu Dan Permohonan Bersama Dalam Pembiayaan LPPSA (Loan Kerajaan)


Anda sebagai pengguna mempunyai dua pilihan bagi jenis pembiayaan yang anda ingin memohon iaitu, Permohonan Individu dan Permohonan Bersama.


Bilangan yang memohon pembiayaan LPPSA


Perbezaan utama bagi kedua-dua jenis permohonan ini ialah pembiayaan bersama adalah permohonan yang dibuat daripada dua atau lebih individu untuk membeli satu hartanah yang sama. Kebiasaannya, permohonan yang dibuat bersama ini adalah daripada kalangan suami dan isteri, ibu bapa bersama anak-anak.


Kriteria Penjawat Awam


Selain itu, perbezaan antara kedua jenis permohonan ini adalah apabila anda memohon permohonan bersama, pemohon utama sahaja yang diwajibkan untuk memenuhi kriteria penjawat awam bagi mendapatkan pembiayaan LPPSA manakala pemohon bersama yang berkhidmat di sektor swasta boleh mendapatkan pinjaman daripada bank.


Cara Permohonan


Seterusnya, cara permohonan bagi kedua-dua jenis adalah berbeza. Sebagai contoh, permohonan pembiayaan individu adalah seperti yang sedia ada di halaman laman utama di mana jika anda satu individu maka anda perlu klik pada permohonan individu dan anda akan diminta untuk memasukkan beberapa butiran semasa permohonan tersebut dilakukan.


Bagi pinjaman permohonan bersama ia tidak boleh berlaku bawah satu ID pengguna tetapi harus berbeza bagi kesemua pemohon. LPPSA hanya membenarkan permohonan bersama ini dibuat maksimum 4 orang pemohon.コメント


Anda Perlu Pertanyaan Lanjut atau Khidmat Peguam?

NOTIS

Kandungan penulisan ini, ketika tarikh ia diterbitkan adalah hanya sebagai rujukan umum. Ia tidak sama sekali bagi tujuan nasihat perundangan. Dapatkan nasihat guaman mengenai situasi anda secara khusus sebelum mengambil sebarang tindakan.

bottom of page