top of page
ASCO LAW

Perlu Khidmat Peguam?

Berapa lamakah proses transaksi urusan beli rumah?
Anda sudah pun kenal pasti rumah yang anda ingin beli.


Duit sudah dikumpulkan untuk memulakan transaksi.


Peguam hartanah setelah semak geran tanah menasihati bahawa tiada masalah jika ingin meneruskan transaksi.


Anda rasa teruja dan tidak sabar untuk memiliki rumah baru.


Kini anda ingin tahu berapa cepat transaksi beli rumah ini boleh diselesaikan. Ada yang kata setahun. Ada yang kata enam bulan.


Tetapi berapa lamakah sebenarnya proses ini akan mengambil masa untuk menjadikan anda sebagai pemilik yang sah kepada rumah tersebut?


Di bawah kami memberikan gambaran masa berdasarkan pengalaman kami dalam menyelesaikan transaksi beli rumah sebagai peguam hartanah.


Tempoh ini dikira dari tarikh perjanjian ditandatangi dengan lengkap oleh pihak penjual dan pihak pembeli.


Kadang-kala tarikh bermula dari tarikh surat tawaran pinjaman dari bank dikeluarkan.

No

Jenis Transaksi

Tempoh Masa Diperlukan

1

Pembelian rumah secara tunai dan tiada sebarang sekatan dalam Geran Tanah

Sekurang-kurangnya 3 bulan + 1 bulan (jika ada kelewatan)

2

Pembelian rumah secara pinjaman bank dan tiada sebarang sekatan di Geran Tanah

Sekurang-kurangnya 3 bulan + 1 bulan (jika ada kelewatan)

3

Jika memerlukan kebenaran dari SUK Perumahan Negeri tanpa perlu kebenaran dari Pihak Berkuasa Negeri

Pertambahan lagi 6 bulan dari tempoh masa Item No 1 atau No 2 (mana-mana yang terlibat)

4

Jika memerlukan kebenaran pindahmilik dari Pihak Berkuasa Negeri melalui Pejabat Tanah Galian Negeri

Pertambahan lagi 3 bulan dari jumlah tempoh masa Item No 1/No 2 dan Item No 3 (jika ia melibatkan kebenaran dari SUK Perumahan Negeri)


Jadual di atas adalah tidak mengambil kira jika berlakunya keadaan seperti penutupan pejabat kerajaan, kehilangan dokumen dan perkara-perkara lain diluar jangka.


Oleh kerana masa yang diperlukan bagi setiap proses dan prosedur adalah lama, adalah sangat penting anda melantik peguam hartanah yang bertauliah dan berpengalaman agar proses perlaksanaan transaksi teratur, lengkap dan mengikut prosedur yang tepat.

Ini mengelakkan sebarang kecuaian yang mengakibatkan kelewatan.


Apatah lagi kerugian dalam transaksi beli rumah.Commentaires


Anda Perlu Pertanyaan Lanjut atau Khidmat Peguam?

NOTIS

Kandungan penulisan ini, ketika tarikh ia diterbitkan adalah hanya sebagai rujukan umum. Ia tidak sama sekali bagi tujuan nasihat perundangan. Dapatkan nasihat guaman mengenai situasi anda secara khusus sebelum mengambil sebarang tindakan.

bottom of page