top of page
ASCO LAW

Perlu Khidmat Peguam?

Undang-undang Bagi Transaksi Beli Rumah
Sudah pasti aset semahal dan sepenting rumah dan tanah dikawal selia dengan pelbagai undang-undang.

Ini membolehkan transaksi dan pemilikan sesebuah hartanah itu sempurna dan teratur.


Jadi apakah sebenarnya undang-undang yang terpakai dan dirujuk bagi tujuan transaksi hartanah?


Ini senarainya;


Tujuan

Nama Undang-Undang

Tanah

Kanun Tanah Negara

Tanah bergeran strata

Akta Hakmlik Strata 1985

Cukai Duti Setem

Akta Duti Setem 1949

Cukai Keuntungan Harta Tanah

Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976

Dokumen boleh diterima pakai mahkamah

Akta Keterangan 1950

Perjanjian

Akta Kontrak 1950

Penjualan rumah antara pemaju dan pembeli

Akta Pemajuan Hartanah (Kawalan dan Perlesenan) 1966

Urusan peguam hartanah dan pegangan wang eskrow

Akta Profession Undang-undang 1976

Urusan berkaitan selenggaraan hartanah unit strata

Akta Pengurusan Strata 2013

Urusan berkaitan ‘default liability period’

Akta Had Masa 1953


Sungguh banyak bukan?


Oleh itu jika anda ingin melaksanakan sebarang transaksi hartanah, dapatkan peguam yang bertauliah bagi membantu transaksi hartanah anda. Ini memastikan transaksi anda sah, tidak ditipu, kerugian serta tidak mengakibatkan denda mahupun penalti.

Comentários


Anda Perlu Pertanyaan Lanjut atau Khidmat Peguam?

NOTIS

Kandungan penulisan ini, ketika tarikh ia diterbitkan adalah hanya sebagai rujukan umum. Ia tidak sama sekali bagi tujuan nasihat perundangan. Dapatkan nasihat guaman mengenai situasi anda secara khusus sebelum mengambil sebarang tindakan.

bottom of page