top of page
ASCO LAW

Perlu Khidmat Peguam?

Kos Pembahagian Harta Pusaka Yang Anda Perlu Tahu


 • Agensi yang menjalankan pentadbiran harta pusaka

 • Bidang kuasa agensi dan entiti yang menjalankan pentadbiran harta pusaka

 • Had dan skop perkhidmatan mereka

 • Formula pengiraan fi penkhidmatan

 • Contoh cara pengiraan fi khidmat dan nilainya jika harta pusaka bernilai RM1,000,000 dan RM2,000,000.


Agensi dan entiti pentadbiran pembahagian harta pusaka
Bidang kuasa dalam pembahagian harta pusakaBidang Kuasa Unit Pembahagian Pusaka Kecil
Bidang Kuasa Amanah Raya Berhad


 • Jika pusaka bernilai kurang RM2,000,000, ia mestilah tidak mempunyai sebarang harta tidak alih; dan

 • Sebarang pusaka bernilai melebihi RM2,000,000Bidang Kuasa ASCO Shariah


 • Sebarang pusaka di Malaysia; dan

 • Sebarang pusaka bernilai RM2,000,000


Had dan skop perkhidmatan


Skop Khidmat Unit Pembahagian Pusaka Kecil


Skop Khidmat Amanah Raya Berhad


Skop Khidmat ASCO LAW


 1. Semua wang di bank;

 2. Semua takaful;

 3. Semua insurans;

 4. Hartanah (Satu sahaja); dan

 5. Kenderaan (Dua sahaja)Formula pengiraan fi khidmat


Fi Khidmat Unit Pembahagian Pusaka Kecil


Fi Khidmat  Amanah Raya Berhad


Fi Khidmat  ASCO ShariahContoh cara pengiraan fi pembahagian tadbir pusakaCommenti


Anda Perlu Pertanyaan Lanjut atau Khidmat Peguam?

NOTIS

Kandungan penulisan ini, ketika tarikh ia diterbitkan adalah hanya sebagai rujukan umum. Ia tidak sama sekali bagi tujuan nasihat perundangan. Dapatkan nasihat guaman mengenai situasi anda secara khusus sebelum mengambil sebarang tindakan.

bottom of page