top of page
ASCO LAW

Perlu Khidmat Peguam?

Kepentingan Perjanjian Jualan Produk bagi Pengeluar Kilang dan Perusahaan


Pengeluar Kilang

Secara umum, kontrak penjualan atau perjanjian penjualan, pada dasarnya adalah kontrak yang menguraikan keseluruhan transaksi antara dua pihak yang merupakan pembeli dan penjual.

Sebagai pengeluar, anda memerlukan kontrak atau perjanjian penjualan untuk memastikan bahawa perjanjian penjualan yang anda buat dengan pembeli adalah jelas. Anda tidak mahu berada dalam keadaan bahawa walaupun anda berusaha sedaya upaya untuk menyediakan produk, pembayaran mungkin tidak berlaku mengikut jangkaan anda atau syarat-syarat lain sebenarnya akan menghalang anda daripada dibayar.

Dalam artikel ini, fokus utama kami adalah antara pengeluar dan pengedar (distributor). Untuk mengetahui bahawa di Malaysia, perundangan yang mengatur kontrak penjualan adalah Akta Kontrak 1950, Akta Jualan Barang 1957, Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan undang-undang lain yang berkaitan.

Nama umum perjanjian di pasaran biasanya disebut sebagai "Perjanjian Pengedaran" / “Distribution Agreement”,, "Perjanjian OEM" di mana "OEM" adalah singkatan dari Original Equipment Manufacturer, "Perjanjian Pemasaran" / “Marketing Agreement” , dan "Perjanjian Pengambilan" / “Offtake Agreement”. Walaupun namanya dapat diubah, prinsip utama perjanjian ini adalah anda sebagai pengeluar yang menjual produk tersebut kepada pihak lain.

Dalam artikel ini kita akan membincangkan tujuan utama kontrak penjualan, kepentingannya dan maklumat lain yang berguna untuk anda. Kandungan artikel ini adalah sebagai berikut: -

1. Apa yang berlaku sekiranya anda tidak mempunyai Perjanjian Jualan;

2. Bagaimana anda dapat melindungi minat anda sebagai pengeluar dalam Perjanjian Jualan;

3. Perbezaan antara RFQ, Surat Niat/ Letter of Intent (LI), Penerimaan Pesanan / Order Acceptance (OA), (OA), Invois, dan Perjanjian Jualan;

4. Apakah kepentingan Perjanjian Jualan; dan

5. Apa syarat yang harus saya sertakan dalam Perjanjian.


1. Apa yang berlaku sekiranya anda tidak mempunyai Perjanjian Jualan

Akan ada banyak perkara yang anda mahukan semuanya didokumentasikan, untuk dijadikan bukti. Apabila anda tidak mempunyai perjanjian penjualan, anda akan mengetahui bahawa banyak syarat tidak dilindungi, dan anda perlu melalui masalah untuk bertengkar dengan banyak isu. Contohnya, masalah mengenai cukai, pembungkusan yang tidak mematuhi apa yang anda minta, kos lain yang sepatutnya ditanggung untuk produk, dll.

Anda juga mungkin ingin memastikan bahawa pembeli tidak mendedahkan harta intelek anda dalam produk yang anda perolehi atau merekayasa semula produk yang telah anda jual. Istilah yang jelas mengenai ini akan membantu anda sekiranya berlaku pelanggaran terhadap harta intelek anda.

Masalah lain yang dijangkakan ialah kegagalan pembayaran oleh pembeli. Ini tidak akan membebankan anda bukan sahaja mengenai barang atau perkhidmatan yang belum dibayar, tetapi anda juga akan mengalami kerugian kerana bukti pengaturan / perjanjian awal yang belum ada dengan pembeli. Perjanjian penjualan akan membantu menjamin pembayaran anda dengan banyak cara lain seperti pengaturan jaminan bank, jaminan korporat dan pengaturan keselamatan lain yang menjadikan anda berada pada tahap yang lebih baik untuk mengembalikan kerugian sekiranya pembeli gagal membayar setelah anda membuat produk tersebut khusus untuk mereka .

Akhir sekali, anda memerlukan banyak masa untuk membina fakta kes anda dan kemungkinan besar anda mungkin akan kehilangan kerana kekurangan bukti untuk keseluruhan transaksi yang anda lakukan dengan pembeli.


2. Bagaimana anda dapat melindungi minat anda sebagai pengeluar dalam Perjanjian Jualan

Apabila anda sebagai pengeluar, beberapa perkara yang dapat anda ketahui dalam perjanjian penjualan adalah sama ada orang yang berniat melakukan perjanjian dengan anda adalah syarikat sah atau entiti palsu, anda dapat memastikan kemampuan kewangan pembeli. Sebab utama untuk memastikan perkara-perkara ini adalah kami dapat memastikan bahawa keseluruhan transaksi adalah untuk kepentingan anda.

Sekiranya perjanjian gagal, anda boleh bergantung pada undang-undang untuk memulihkan kerugian anda dengan prosedur pemulihan hutang seperti dengan memberi notis permintaan atau dengan memulakan tindakan di Mahkamah. Anda juga boleh bergantung pada syarat perjanjian sekiranya pembeli berpendapat mengenai kuantiti, kualiti atau kaedah penghantaran produk. Oleh itu, wujudnya perjanjian penjualan ini dapat membantu menyelamatkan anda daripada mengalami sakit kepala di masa hadapan.

3. Perbezaan antara RFQ (Refer for Quote), Surat Niat / Letter of Intent (LI), Penerimaan Pesanan / Order Acceptance (OA), Invois dan Kontrak Jualan.

Sekiranya anda seorang pengguna, penjualan dan pembelian produk di kedai agak mudah. Anda akan membawa produk yang telah anda pilih kepada juruwang, orang yang hadir akan memasukkan nama produk, memberitahu anda jumlah harga produk, anda akan membayarnya dan selepas itu mereka akan memakainya dan anda boleh mengambil produk kembali dengan anda.

Untuk proses penjualan dan pembelian pembuatan, perkara-perkara mungkin tidak begitu mudah. Selain daripada menyatakan kuantiti yang ingin anda hasilkan, terdapat juga elemen lain yang perlu anda tentukan seperti bahan, kualiti, pembungkusan, logistik, jaminan pengeluar dan barang-barang lain.

Atas sebab-sebab ini, beberapa dokumen diperlukan untuk menyalurkan kedua-dua pihak ke dalam proses perundingan dan akhirnya menyimpulkan proses penjualan menjadi kontrak penjualan yang sah. Antara dokumen tersebut adalah;

a) RFQ (Refer for Quote)

b) Surat Niat / Letter of Intent (LI)

c) Pesanan Pembelian / Purchase Order (PO)

d) Penerimaan Pesanan / Order Acceptance (OA)

e) Notis Penghantaran / Delivery Note

f) Invois

Sekarang mari kita lihat lebih lanjut mengenai kes penggunaan dokumen ini.

a) Refer for Quote (RFQ)

Ini adalah dokumen yang dikirim oleh pembeli yang berpotensi kepada pengilang untuk meminta informasi mengenai produk tertentu dan harga untuk pesanan yang ingin dibeli oleh pembeli dari pengilang. Menanggapi hal ini, pengeluar dapat menyiapkan sebut harga berdasarkan spesifikasi seperti yang dinyatakan oleh calon pembeli.

b) Surat Niat / Letter of Intent (LI)

Setelah menerima sebut harga, pembeli dan pengilang mungkin setuju dengan syarat-syarat pengaturan dan setelah itu pembeli kemudian dapat mengirimkan Surat Niat kepada pengilang yang menunjukkan bahawa mereka setuju dengan syarat tersebut tetapi pesanan masih belum dibuat. . Pada masa ini belum ada penjualan yang dibuat oleh pengeluar.

c) Pesanan Pembelian / Purchase Order (PO)

Sekiranya sekiranya pembelian memerlukan produk dan siap untuk melakukan pembelian, pesanan pembelian harus dilakukan dengan pengilang sesuai dengan syarat yang dipersetujui. Ini dipanggil Pesanan Pembelian.

d) Penerimaan Pesanan / Order Acceptance (OA)

Ini adalah dokumen yang menerima dan memberitahu pembeli bahawa pengilangnya mampu dan siap untuk menghasilkan produk mengikut spesifikasi yang telah dipersetujui sebelumnya.

e) Notis Penghantaran / Delivery Note

Setelah produk tersebut dibuat, pengeluar sekarang akan menyerahkan produk tersebut kepada pembeli. Persoalannya, pada saat mana produk akan dianggap dikirimkan kepada pembeli? Setelah penerimaan produk oleh perkhidmatan kurier yang melayani pihak, atau apabila produk diletakkan di tempat pemuatan, atau produk tersebut diterima oleh pembeli? Soalan-soalan ini mesti diputuskan dan dipastikan antara pihak-pihak kerana ini adalah isu risiko keselamatan produk dan juga isu bagaimana penjualan ditentukan.

f) Invois

Setelah penjualan selesai, dokumen yang meminta pembelian untuk membuat pembayaran dikeluarkan oleh pengeluar. Ini dipanggil invois. Sebilangan besar masa, pengilang akan meminta bayaran komitmen dalam bentuk deposit sebelum proses pembuatan. Dalam keadaan ini invois dikeluarkan juga.

Walaupun dokumen-dokumen yang disenaraikan di atas dapat menentukan harga, produk dan spesifikasi produk, dalam pengalaman kami bahawa apabila anda menyemak dokumen-dokumen ini secara keseluruhan item utama dan kritikal ditinggalkan meninggalkan senario yang tidak dijawab terutamanya apabila terdapat perselisihan antara pihak-pihak .

Dokumen yang disenaraikan di atas hanyalah untuk menandakan peralihan hak milik dari satu pihak ke pihak lain. Menurut Seksyen 4 Akta Penjualan Barang 19757, Perjanjian Penjualan adalah cara yang lebih komprehensif untuk memberikan bukti bahawa barang tersebut ditukar. Ini kemudian akan membawa kepada subtopik seterusnya yang merupakan bahagian utama artikel ini.

5. Apakah kepentingan Perjanjian Jualan?

Kepentingan utama Perjanjian Penjualan adalah di mana ia menggariskan dengan jelas tanggungjawab dan hak untuk kedua-dua pihak. Pada dasarnya, ia berfungsi sebagai jaminan bahawa transaksi harus berjalan dengan cara yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang akan melindungi kepentingan anda. Oleh itu, perjanjian penjualan boleh bertindak sebagai perlindungan undang-undang apabila salah satu pihak gagal menjalankan tugas atau tanggungjawab mereka.

Selain pihak sebagai salah satu syarat dalam perjanjian penjualan, klausa penting lain termasuk:

a. Kualiti dan kuantiti produk;

b. Penghantaran produk;

c. Pertimbangan untuk produk;

d. Jadual pembayaran produk;

e. Keselamatan untuk pembayaran; dan

f. Jaminan dan jaminan.

6. Apa syarat yang harus saya sertakan dalam Perjanjian

Perjanjian penjualan boleh memerlukan maklumat yang berbeza atau tambahan berdasarkan barang atau perkhidmatan yang ditukar. Walau bagaimanapun, anda harus mempertimbangkan bahawa ada syarat penting yang mesti disertakan dalam perjanjian. Syarat-syarat ini akan menjadikan perjanjian itu kuat mengenai pelaksanaannya yang terdiri daripada semua elemen kontrak

a. Pengenalpastian pihak


Nama penuh dan maklumat hubungan harus diberikan untuk semua pihak yang terlibat dalam keseluruhan transaksi.

b. Perihal barang


Ini adalah klausa penting dalam kontrak / perjanjian kerana tidak hanya merangkumi jenis produk tetapi juga kualiti dan kuantiti produk yang terlibat.

c. Pertimbangan untuk produk


Ini juga merupakan aspek penting dalam perjanjian penjualan kerana pembeli hanya wajib membayar jumlah pertimbangan yang telah dipersetujui oleh kedua belah pihak. Anda harus memastikan bahawa jumlahnya adalah muktamad.

d. Jadual pembayaran produk


Jadual pembayaran adalah di mana anda telah berunding dengan pihak lain di mana anda memasukkan deposit, garis masa untuk membuat pembayaran penuh, kaedah pembayaran seperti draf bank, pemindahan dalam talian, dll. Selain itu, sekiranya pembeli tidak membayar, ini klausa memberikan penalti dan perincian lain yang mungkin beroperasi ketika pembayaran lewat berlaku.

Klausa lain yang termasuk dalam perjanjian adalah: -


a. Pengesahan proses produk;

b. Keselamatan untuk pembayaran;

c. Perwakilan mengenai keperluan lesen / peraturan;

d. Jaminan & jaminan;

e. Bidang Kuasa; dan

f. Penamatan.

Kami tidak mahu perkara yang tidak diingini berlaku pada masa akan datang hanya kerana tidak ada bukti dokumentasi yang cukup kukuh. Untuk memastikan bahawa anda dan hak syarikat anda dilindungi, anda mungkin perlu melihat keseluruhan proses transaksi yang telah dilakukan atau akan berlaku dan menyiapkan perjanjian penjualan yang ditulis dengan baik.

Kami telah sampai ke akhir perbincangan untuk topik ini. Kami berharap artikel ini dapat memberi manfaat kepada anda dan jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami!


Comentários


Anda Perlu Pertanyaan Lanjut atau Khidmat Peguam?

NOTIS

Kandungan penulisan ini, ketika tarikh ia diterbitkan adalah hanya sebagai rujukan umum. Ia tidak sama sekali bagi tujuan nasihat perundangan. Dapatkan nasihat guaman mengenai situasi anda secara khusus sebelum mengambil sebarang tindakan.

bottom of page