top of page
ASCO LAW

Perlu Khidmat Peguam?

Apa Itu Skim Pembiayaan LPPSA Dan Apa Pilihan Anda Pada Tahun 2022

Apa Itu Skim Pembiayaan LPPSA Dan Apa Pilihan Anda

Anda dikehendaki untuk memilih di antara dua jenis Skim Pembiayaan semasa membuat permohonan di atas talian Pembiayaan LPPSA iaitu sewaktu anda di halaman untuk mengisi maklumat awal pembiayaan anda.


Oleh hal demikian, cara pengurusan pinjaman anda tertakluk kepada jenis skim pembiayaan yang anda pilih. Skim pembiayaan kerajaan sediakan adalah terbahagi kepada dua iaitu:-Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (SPPSA) – Konvensional


Jika anda memilih untuk menggunakan jenis skim konvensional ini anda diwajibkan untuk mengambil insurans.


Dari segi kadar faedah pembiayaan SPPSA, kadar ditetapkan sebanyak 4% setahun atas amaun pembiayaan anda yang diluluskan. Perkiraan kadar faedah dibuat atas baki pokok pembiayaan setiap bulan.


Kadar faedah jika peminjam SPPSA yang meninggalkan perkhidmatan masih dikekalkan pada kadar 4% tetapi dengan syarat peminjam hendaklah membayar pembiayaan secara sekaligus dalam tempoh 30 hari daripada tarikh meninggalkan perkhidmatan. Sekiranya gagal, kadar faedah akan dikenakan sebanyak 7% setahun atas baki pokok.

Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam Secara Islam (SPPSAi) – Islamik


SPPSAi pula merupakan skim pinjaman secara Islam yang mengikut Prinsip ‘Al- Bai Bithaman Ajil’ bermaksud jualan dengan harga tangguh atau jualan dengan bayaran ansuran iaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan hartanah yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan bayaran balik harganya sehingga ke satu masa yang ditetapkan dan dengan bayaran secara ansuran.


Bagi kadar keuntungan pembiayaan SPPSAi, kadar ditetapkan sebanyak 7% setahun. Pengiraan dibuat atas baki pokok pembiayaan setiap bulan. Peminjam akan terus menikmati kadar keuntungan 4% setahun melalui Prinsip Muqasah dalam setiap ansuran bayaran balik pembiayaan selagi peminjam berkhidmat dengan Kerajaan dan tidak melakukan kemungkiran.


Walau bagaimanapun Prinsip Muqasah tidak boleh dinikmati oleh peminjam yang meninggalkan perkhidmatan.


Tambahan pula, bagi perlindungan terhadap pinjaman, peminjam SPPSAi diwajibkan mengambil takaful.


Oleh hal demikian, pemilihan skim pembiayaan ini bergantung kepada anda sendiri sama ada anda memilih untuk konvensional atau secara Islam.


Kedua-dua skim ini mempunyai perbezaan yang besar berdasarkan kepada metodologi dokumentasi perundangan yang perlu dilaksanakan oleh peguam yang anda lantik untuk melaksanakan dokumentasi pembiayaan LPPSA.Comments


Anda Perlu Pertanyaan Lanjut atau Khidmat Peguam?

NOTIS

Kandungan penulisan ini, ketika tarikh ia diterbitkan adalah hanya sebagai rujukan umum. Ia tidak sama sekali bagi tujuan nasihat perundangan. Dapatkan nasihat guaman mengenai situasi anda secara khusus sebelum mengambil sebarang tindakan.

bottom of page