top of page
ASCO LAW

Perlu Khidmat Peguam?

6 Perkara Sebelum Agihan Harta Pusaka

 • Menyediakan dokumen asas

 • Memastikan kewujudan wasiat

 • Melantik Pentadbir

 • Mengumpulkan maklumat harta dan meneliti nilai harta

 • Mengumpulkan senarai waris

 • Menyediakan Sijil Faraid


Menyediakan Dokumen AsasSijil Kematian 1. Salinan Daftar Kematian/Permit Mengubur JPN. LM02 (Pin 1/11) berwarna biru;

 2. Kad Pengenalan Arwah yang asal;

 3. Kad Pengenalan Pemaklum (individu yang melaporkan kematian) asal dan salinan;

 4. Perakuan hospital berkenaan sebab-sebab kematian jika kematian berlaku di hospital.

 1. Ibu atau bapa arwah

 2. Suami atau isteri arwah

 3. Anak-anak arwah

 4. Adik-beradik arwah

 5. Pemaklum kematian yang dicatat di Dokumen Daftar Kematian/Permit Mengubut PN. LM02 (1/11)


Kad Pengenalan Pentadbir Dilantik Waris


Memastikan kewujudan wasiat


Apakah itu wasiat
Di mana perlu mencari wasiat

 1. Tempat simpanan di dalam rumah

 2. Peguam

 3. Amanah Raya

 4. Simpanan peti di bank si matiTiada wasiatJika ada wasiat

Melantik PentadbirSiapa boleh dilantik sebagai pentadbir


 1. Suami atau isteri si mati

 2. Ibu atau bapa si mati

 3. Anak-anak si mati

 4. Adik beradik si mati


Tugas PentadbirMengumpulkan maklumat harta dan meneliti nilai hartaDefinasi Harta Pusaka


 1. Geran Tanah

 2. Hak Ke Atas Tanah

 3. Hak Ke Atas Hutang

 4. Saham Syarikat

 5. Saham Amanah

 6. Caruman KWSP

 7. Caruman Takaful

 8. Caruman Insurans

 9. Kenderaan

 10. Wang Fizikal

 11. Wang dalam simpanan bank

 12. Wang dalam simpanan Peguam

 13. Harta-harta mudahalih lain

 14. Harta-harta di atas yang dipegang sebagai amanah oleh individu lain


Buat anggaran nilai harta
Mengumpulkan senarai warisSiapakah Waris Mengikut Hukum Faraid Yang Layak Menerima Agihan Harta PusakaPenyediaan Senarai Waris


Menyediakan Sijil Faraid


Apakah itu Sijil FaraidBila Sijil Faraid diperlukan


Bila Sijil Faraid tidak diperlukanSiapa boleh mendapatkannyaBagaimana ia boleh didapatkan


Comentarios


Anda Perlu Pertanyaan Lanjut atau Khidmat Peguam?

NOTIS

Kandungan penulisan ini, ketika tarikh ia diterbitkan adalah hanya sebagai rujukan umum. Ia tidak sama sekali bagi tujuan nasihat perundangan. Dapatkan nasihat guaman mengenai situasi anda secara khusus sebelum mengambil sebarang tindakan.

bottom of page