top of page

Hartanah

Penyempurnaan Pindahmilik Geran

Akmal Saufi

Akmal Saufi

22 Oct 2020

Penyempurnaan Pindahmilik adalah proses untuk mendaftarkan Hakmilik Geran Tanah di bawah nama pembeli hartanah bagi hartanah yang telah dibeli melalui perjanjian jual beli ketika geran hakmilik tanah belum dikeluarkan. Senario ini wujud kerana ketika transaksi pembelian hartanah, Geran Hakmilik Individu atau Geran Tanah Strata masih belum dikeluarkan oleh Pejabat Tanah. Hal ini bermaksud bahawa apabila Geran Hakmilik Individu atau Geran Strata telah dikeluarkan, proses Penyempurnaan Pindahmilik diperlukan untuk menyelesaikan prosedur pemindahan Hakmilik dari pemaju kepada pembeli unit hartanah tersebut.


Dalam artikel ini, kita akan membincangkan perkara berikut:-


1. Mengapa anda perlu melakukan Penyempurnaan Pindahmilik

2. Bagaimana anda akan mengetahui sama ada Hakmilik anda telah dikeluarkan dan geran tanah boleh disempurnakan

3. Berapa kos untuk melakukan Penyempurnaan Pindahmilik

4. Siapa yang harus anda lantik untuk melakukan Penyempurnaan Pindahmilik

5. Apa yang anda perlu sediakan untuk Penyempurnaan Pindahmilik

6. Siapa yang mesti menandatangani memorandum pertukaran nama dalam geran1. Mengapa anda perlu melakukan Penyempurnaan Pindahmilik


Dalam situasi di mana anda telah membeli hartanah daripada pemaju tetapi Hakmilik tanah  anda belum dikeluarkan, satu-satunya cara untuk anda membuktikan Hakmilik anda adalah hanya melalui Perjanjian Jual Beli yang telah anda tandatangani bersama Surat Ikatan Tugasan. Kecuali dan sehingga Hakmilik tanah individu dikeluarkan untuk tanah dan harta tanah yang telah anda beli, satu-satunya bukti pemilikan dan jalan keluar anda sekiranya ada yang salah hanya berdasarkan perjanjian yang telah anda tandatangani antara anda dan pemaju serta Undang-undang Pembangunan Perumahan (Kawalan Dan Perlesenan) 1966.


Maksudnya, anda tidak akan mendapat perlindungan sepenuhnya di bawah Kanun Tanah Negara 1965 kerana anda bukan pemilik Hakmilik Induk tetapi hanya pemilik hakmilik kawasan tertentu dalam Hakmilik Induk sendiri oleh pemaju.


Anda mungkin berpeluang untuk mencapai kebolehtentuan kepentingan dan faedah harta tanah dan tanah yang telah anda beli dari pemaju semasa Hakmilik individu dikeluarkan.


Anda boleh melakukannya dengan mengejar dan menyelesaikan kesempurnaan proses pemindahan hak milik tanah. Apabila ini selesai, nama anda akan didaftarkan dalam hak milik tanah sebagai pemilik dan pemilik tanah yang memberikan anda perlindungan undang-undang sepenuhnya di bawah Kanun Tanah Negara 1965. Pada ketika ini, kepentingan anda terhadap Hakmilik tanah tidak dapat dipastikan sebagai pemilik .2. Bagaimana anda akan mengetahui sama ada Hakmilik anda telah dikeluarkan dan siap untuk disempurnakanSetiap kali Hakmilik individu dikeluarkan untuk unit tertentu, pemaju atau pengurusan harta tanah akan menghubungi untuk memberitahu anda mengenai penerbitan tersebut.


Sekiranya pengurusan harta tanah tidak mengetahui atau tidak ada kemas kini mengenai harta tanah anda mengenai Hakmilik tanah, anda juga boleh menghubungi pemaju untuk bertanya mengenai proses pengeluaran Hakmilik individu atau apakah pemaju telah mengajukan permohonan pengeluaran Hakmilik tanah individu.3. Berapa kos untuk melakukan Penyempurnaan Pindahmilik


Untuk melakukan proses perpindahan yang sempurna, anda perlu melantik peguam untuk menyiapkan dan menyerahkan dokumen tersebut kepada pihak berkuasa kerajaan yang berkaitan. Anda juga perlu menanggung cukai dan yuran yang dikenakan oleh pihak berkuasa kerajaan yang berkenaan. Berikut adalah pecahan kos;


a. Bayaran guaman untuk Penyempurnaan Pindahmilik


Apabila anda melantik peguam untuk membantu anda dalam proses ini, terdapat beberapa yuran dan kos yang harus anda tanggung untuk mendapatkan hak anda untuk didaftarkan di pejabat tanah. Bayaran untuk menyempurnakan tajuk adalah berdasarkan pada item 3 (a) Jadual Keenam Perintah Saraan Peguamcara (SRO) 2005. Jadual di bawah menunjukkan bagaimana bayaran dikira:


Property Value (Scale of Fee)


First RM500,000

1%

Next RM500,000

0.8%

Next RM2,000,000

0.7%

Next RM2,000,000

0.6%

Next RM2,500,000

0.5%

The Excess of RM7,500,000

0.5%


Perlu juga diperhatikan bahawa di bawah Perintah 3 (1) (k) SRO 2005, bayaran di bawah "pelbagai bayaran" tidak boleh melebihi RM100. Ini bagaimanapun tidak termasuk Cukai Jualan dan Perkhidmatan 6% yang dikenakan.


Di samping itu, menurut SRO 2005, skala yuran undang-undang yang harus dibayar untuk menyelesaikan Kesempurnaan Pemindahan adalah 50% daripada kos perundangan.


b. Cukai dan kos yuran kerajaan untuk Penyempurnaan Pindahmilik


c. Antara kos yang perlu anda tanggung berkaitan dengan cukai dan yuran Kerajaan adalah; Memorandum bayaran pendaftaran di pejabat tanah;


d. Bayaran Pencarian Tanah di pejabat tanah; dan


e. Memorandum duti setem Pemindahan;4. Siapa yang harus anda lantik untuk melakukan Penyempurnaan Pindahmilik


Tajuk pendaftaran ke nama pembeli melibatkan penyediaan Memorandum Pemindahan (Borang 14A / MOT). Pada ketika ini, anda perlu melantik peguam untuk bertindak bagi pihak anda untuk berkomunikasi dengan peguam pembangun dan juga berurusan dengan pelbagai agensi kerajaan.


Sekiranya anda memerlukan peguam untuk kesempurnaan tujuan pertukaran, klik di sini.5. Apa yang anda perlu persiapkan untuk Penyempurnaan Pindahmilik


Ini adalah dokumen yang perlu disediakan oleh pembeli: -

  1. Salinan kad pengenalan (IC) Pembeli

  2. Salinan Surat Ikatan Tugasan (DOA)

  3. Salinan Perjanjian Jual Beli

  4. Resit penilaian terkini

  5. Berhenti resit sewa6. Siapa yang mesti menandatangani memorandum pemindahan


Memorandum Pemindahan atau "MOT" singkatnya adalah instrumen yang digunakan untuk memindahkan dan mendaftarkan nama pada judul dari pemaju kepada pembeli. Memorandum Pemindahan mesti ditandatangani oleh pembeli dan orang yang didaftarkan atas hak milik tanah individu semasa. Syarat ini telah ditetapkan di bawah Perenggan 11 Jadual Kesepuluh Kanun Tanah Negara 1965. Kedua, kad pengenalan pembeli mesti difotokopi, dan yuran guaman perlu dibayar pada ketika ini.


Seterusnya, apabila pembeli telah menandatangani MOT, MOT akan dihantar kepada pemaju agar mereka menandatangani. Pemaju akan menghantar MOT kepada peguam pembeli untuk proses seterusnya iaitu MOT untuk mengira duti setem. Setelah duti setem dibayar, barulah Hakmilik dapat didaftarkan ke nama pembeli di pejabat tanah.

Anchor 1

Perlukan peguam atau ingin mendapatkan maklumat lanjut?

Tips hartanah

Notis

Kandungan penulisan ini, ketika tarikh ia diterbitkan adalah hanya sebagai rujukan umum. Ia tidak sama sekali bagi tujuan nasihat perundangan. Dapatkan nasihat guaman mengenai situasi anda secara khusus sebelum mengambil sebarang tindakan.

ASCO Brand (3).png

Mempunyai persoalan, idea atau mahu bekerjsama?

Mengenai Kami

Hub

Maklumat Perundangan

Syarikat Pemula

Hartanah

Perniagaan

© ASCO 2021 | ASCO IALAH SEBUAH FIRMA GUAMAN BERLESEN DI BAWAH PENGELOLAAN BADAN PEGUAM MALAYSIA DI BAWAH AKTA PROFESSION GUAMAN 1976 | BEYOND LEGAL SERVICES.

bottom of page