top of page

Hartanah

Peguam Conveyancing

Akmal Saufi

Akmal Saufi

20 Sept 2020

Peguam conveyancing adalah pengamal undang-undang yang membantu orang melakukan penyerahan atau pertukaran harta. Perkataan “conveyancing” berasal dari perkataan akar “convey” yang membawa maksud menghantar atau memindahkan. Secara praktikal, conveyancing adalah proses undang-undang untuk memindahkan Hakmilik dari satu orang ke orang lain. 


Dalam artikel ini, kita akan menyelami lebih mendalam dan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan conveyancing/pemindahan dan pelaku utama untuk menyelesaikannya iaitu peguam conveyancing. Secara khusus, berikut adalah perkara-perkara yang akan kita bincangkan:-

 1. Apakah itu conveyance

 2. Siapakah Peguam Conveyancing

 3. Nama lain bagi Peguam Conveyancing

 4. Siapakah yang memerlukan Peguam Conveyancing

 5. Apakah yang akan dilakukan oleh Peguam Conveyancing

 6. Apakah hal/perkara yang akan dibantu oleh Peguam Conveyancing

 7. Di manakah anda boleh mencari Peguam Conveyancing

 8. Bagaimanakah cara untuk mengetahui sama ada Peguam Conveyancing mempunyai lesen

 9. Semak Peguam Conveyancing Professional Insurance Coverage

 10. Yuran guaman bagi Peguam Conveyancing

 11. Profesional praktis untuk melantik Peguam Conveyancing

 12. Apakah itu Conveyance


Definisi “conveyance” adalah cabang praktis undang-undang yang berkaitan dengan pemindahan undang-undang harta tanah. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan pemberian atau penciptaan bebanan atas hak milik tanah seperti caj atau gadai janji.


 1. Siapakah Peguam Conveyancing


Peguam Conveyancing merupakan peguam yang membantu pihak dalam urus niaga pemindahan harta tanah antara pembeli dan penjual dengan mematuhi prosedur undang-undang tanah untuk memastikan bahawa harta tanah itu didaftarkan dengan nama pembeli dari penjual.


Peguam Conveyancing atau Peguam Hartanah juga menyiapkan perjanjian dan dokumen yang diperlukan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pemindahan.


Tambahan pula, conveyancing juga melibatkan penyediaan dan pengurusan dokumen sekuriti untuk pinjaman perumahan yang digunakan dan diperlukan oleh bank.

Peguam Conveyancing juga akan terlibat dalam penyediaan sewa atau dokumentasi sewa antara tuan tanah dan penyewa.2. Nama lain bagi Peguam Conveyancing


Selain peguam conveyancing, peguam yang terlibat dengan transaksi harta tanah juga dikenali sebagai peguam harta tanah, conveyancer, atau peguamcara harta tanah. Mereka memikul tanggungjawab yang sama dalam bidang amalan harta tanah.3. Siapakah yang memerlukan Peguam Conveyancing


Anda boleh melantik peguam conveyancing setiap kali anda memerlukan perjanjian jual beli  disiapkan untuk transaksi hartanah anda. Walaupun anda boleh memuat turun contoh pdf dari internet kemungkinan besar anda tidak akan memahami syarat malah dalam keadaan tertentu risikonya adalah sangat besar untuk anda kehilangan hak ke atas tanah anda.


Seorang peguam hartanah dapat membimbing, menyiapkan dan menerangkan pada anda setiap langkah yang akan dilakukan. Oleh itu, kerana proses transaksi hartanah memiliki prosedur hukum yang rumit, anda ingin memastikan undang-undang tersebut dipatuhi. Anda juga tidak mahu menjadi mangsa penipuan.


Apabila anda telah melantik peguam hartanah, ia akan memastikan bahawa sebarang transaksi tanah anda dilindungi oleh perlindungan insurans profesional yang telah dilanggan oleh peguam tersebut.4. Apakah yang akan dilakukan oleh Peguam Conveyancing


Seperti yang dibincangkan dalam artikel sebelum ini, seorang peguamcara conveyancing adalah untuk membantu sesiapa sahaja dalam membeli harta tanah. Dalam perspektif Malaysia, ini adalah penyediaan Perjanjian Jual Beli dan dokumentasi pinjaman. Pemindahan harta tanah boleh dibahagikan kepada beberapa kategori, iaitu: -

 1. Pemindahan inter vivos (pindah milik selepas kematian)

 2. Pindah melalui perjanjian jual beli: - (a) Di bawah Akta Pembangunan Perumahan, penjualan dari pemaju kepada pembeli. (b) Dijual antara pemilik harta tanah yang ada dan pembeli. Ini biasanya dikenali sebagai ‘Subsale’.

 3. Pindah melalui lelong. Ini kebiasaannya berlaku kerana pemilik harta tanah yang ingkar dalam pengaturan pembiayaannya dengan bank dan akibatnya bank melelong harta tanah pemilik untuk menampung hutang yang perlu dibayar.5. Apakah hal/perkara yang akan dibantu oleh Peguam Conveyancing


Anda juga boleh merujuk artikel kami yang lain untuk situasi / masalah transaksi yang memerlukan peguam.6. Dimanakah anda boleh mencari Peguam Conveyancing


Anda boleh mencari peguam dari senarai peguam Majlis Peguam dalam talian. Ia adalah sangat penting bagi anda untuk memastikan bahawa peguam yang anda lantik mempunyai lesen peguam bagi tahun semasa yang sah. Bukan sahaja urusan penghantaran hartanah anda akan berjalan lancar dan cekap, anda juga akan dilindungi oleh perlindungan insurans professional (Professional Indemnity Insurance Coverage) yang dilanggan oleh peguamcara dan firmanya.7. Bagaimanakah cara untuk mengetahui sama ada Peguam Conveyancing mempunyai lesenPenting untuk mengetahui sama ada peguam anda berlesen dan sah untuk memastikan bahawa setiap transaksi tidak akan menghadapi masalah. Peguam adalah orang yang telah memenuhi semua syarat yang diperlukan oleh Akta Profesion Undang-Undang 1976 untuk menjadi peguam yang sah.


Terdapat dua cara untuk mengetahui sama ada peguam penyampai anda berlesen dan sah menurut undang-undang:


1. Periksa laman web Majlis Peguam Malaysia (Malaysian Bar), di mana anda boleh memasukkan nama peguam tersebut di bar carian, dan hasilnya akan muncul untuk memastikan sama ada peguam / firma undang-undang berdaftar dengan Majlis Peguam. Hal ini demikian kerana, Majlis Peguam adalah badan bertanggungjawab bagi profesion undang-undang di Malaysia. 


2. Minta Sijil 'Annual' peguam dari peguam anda. Sijil tahunan adalah bukti dalam bentuk dokumen untuk menunjukkan bahawa peguam adalah orang yang diberi kuasa oleh mahkamah seperti mengikut Akta Profession Undang-Undang 1976 dan dapat menjalankan tugas sebagai peguam cara anda. Peguam ASCO mempunyai lesen guaman yang sah. Hubungi kami untuk melihat lesen guaman aktif kami.8. Semak Peguam Conveyancing Professional Insurance Coverage


Perlindungan Insurans Profesional atau Insurans Ganti rugi Profesional (Professional Indemnity Insurance/PII) disajikan untuk melindungi profesional, yang wajib di bawah Seksyen 78A Akta Profesion Undang-Undang 1976.


Berdasarkan Skema PII Bar Malaysia, PII melindungi ahli-ahlinya daripada tanggungjawab sivil atas tuntutan yang timbul daripada amalan undang-undang untuk pekerjaan yang dilakukan oleh peguam di Malaysia yang merangkumi ganti rugi yang harus dibayar kepada pihak yang menuntut termasuk kos penuntut dan kos pembelaan.


Maksudnya jika terdapat tuntutan yang boleh dituntut oleh anda, anda akan dapat pampasan anda melalui Perlindungan Insurans Profesional.9. Yuran guaman Peguam Conveyancing


Yuran bagi conveyancing sebenarnya bergantung pada nilai harta tanah yang ingin anda beli. Oleh itu, ia berbeza-beza. Bayaran yuran guaman conveyancing berkenaan berdasarkan skala yang telah ditetapkan dalam undang-undang di bawah Perintah Imbuhan Peguamcara/Solicitors Remuneration Order (SRO) dalam Akta Profesion Undang-Undang 1976. 


Hal ini bermaksud bahawa peguam conveyancing hanya boleh mengenakan undang-undang fi sesuai dengan kadar yang dinyatakan ditentukan dalam undang-undang.10. Profesional praktis untuk melantik Peguam Conveyancing


Tidak sukar untuk melantik peguam. Setelah anda membuat keputusan untuk mendekati beberapa peguam yang telah menjawab pertanyaan anda, anda mungkin akan mula meminta sebut harga (quotation) dari peguam harta tanah atau firma undang-undang. Tujuan sebut harga di sini adalah untuk memastikan bahawa anda mengetahui berapa banyak wang yang harus anda bayar untuk yuran yang sah dan juga pengeluaran yang merangkumi pembayaran kepada pihak berkuasa yang berkaitan dengan transaksi harta tanah anda.


Setelah anda bersetuju dengan sebut harga tersebut, anda perlu meminta peguam untuk mengeluarkan dokumen waran untuk bertindak bagi melantik peguam pilihan anda dengan betul.


Ini dapat memastikan bahawa peguam sekarang akan bertindak secara eksklusif bagi pihak anda dan mewakili perkara tersebut dengan mempertimbangkan minat anda. Tanpa waran untuk bertindak, anda tidak boleh menyalahkan peguam jika dia tidak memulakan apa-apa.

Tambahan pula, anda mungkin diminta untuk memasukkan sejumlah wang untuk memulakan kerja.

Anchor 1

Perlukan peguam atau ingin mendapatkan maklumat lanjut?

Tips hartanah

8 Tips Cara Beli Rumah Second Hand Pada Tahun 2021

8 Tips Cara Beli Rumah Second Hand Pada Tahun 2021

Apabila anda hendak membeli rumah, langkah pertama yang anda perlu ikuti adalah mengetahui lebih mendalam tentang apakah tips-tips cara beli rumah second hand pada tahun 2021.

8 Tips Cara Beli Rumah Pertama Pada Tahun 2021

8 Tips Cara Beli Rumah Pertama Pada Tahun 2021

Apabila anda hendak membeli rumah, langkah pertama yang anda perlu ikuti adalah mengetahui lebih mendalam tentang apakah tips-tips cara beli rumah pertama pada tahun 2021.

8 Tips Cara Beli Rumah LPPSA Pada Tahun 2021

8 Tips Cara Beli Rumah LPPSA Pada Tahun 2021

Apabila anda hendak membeli rumah, langkah pertama yang anda perlu ikuti adalah mengetahui lebih mendalam tentang apakah tips-tips cara beli rumah LPPSA pada tahun 2021.

Perjanjian Sewa Rumah

Perjanjian Sewa Rumah

Belajar bagaimana untuk merangka Perjanjian Sewa Rumah berdasarkan pengalaman peguam ASCO.

8 Tips Cara Beli Rumah Subsale Pada Tahun 2021

8 Tips Cara Beli Rumah Subsale Pada Tahun 2021

Apabila anda hendak membeli rumah, langkah pertama yang anda perlu ikuti adalah mengetahui lebih mendalam tentang apakah tips-tips cara beli rumah subsale pada tahun 2021.

Notis

Kandungan penulisan ini, ketika tarikh ia diterbitkan adalah hanya sebagai rujukan umum. Ia tidak sama sekali bagi tujuan nasihat perundangan. Dapatkan nasihat guaman mengenai situasi anda secara khusus sebelum mengambil sebarang tindakan.

ASCO Brand (3).png

Mempunyai persoalan, idea atau mahu bekerjsama?

Mengenai Kami

Hub

Maklumat Perundangan

Syarikat Pemula

Hartanah

Perniagaan

© ASCO 2021 | ASCO IALAH SEBUAH FIRMA GUAMAN BERLESEN DI BAWAH PENGELOLAAN BADAN PEGUAM MALAYSIA DI BAWAH AKTA PROFESSION GUAMAN 1976 | BEYOND LEGAL SERVICES.

bottom of page